Nederlands   English  

Focus@Heart


Mijn praktijk

Medio 2013 ben ik gestart met mijn praktijk, genaamd Aandachtpunt. Door verbreding van het palet aan trainingen en uitbreiding naar Engelstalige groepen, heb ik besloten vanaf 2017 verder te gaan onder de naam Focus@Heart. Focus@Heart richt zich oa op Aandachttrainingen Mindfulness, introductieworkshops Mindfulness, meditatiesessies, stiltedagen, Compassietrainingen en coaching, zowel in het Nederlands als in het Engels. Eveneens werk ik voor diverse opdrachtgevers zoals de Technische Universiteit Eindhoven, de Volksuniversiteit Eindhoven en het Steunpunt Mantelzorg Verlicht Eindhoven.

Mijn praktijkruimte

Werkwijze: met name kleine groepen en naar wens individueel. Persoonlijke aandacht, contact en vertrouwen zijn belangrijk.

Mijn visie

Door je bewust te worden van waar je aandacht gedurende de dag naar uit gaat krijg je meer regie over je leven. Want vaak gaat onze aandacht onbewust naar de vele gedachten in ons hoofd en zijn veel van deze gedachten negatief: over wat is geweest en wat nog komen moet. Door je aandacht te leren richten maak je bewustere keuzes en geniet je meer van de dagelijkse dingen. Je leert om in het hier en nu te zijn, in dit moment.

Je gaat minder snel over je eigen grenzen.
Je voelt je mentaal en fysiek vitaler.


Ik gun eenieder een leven met liefdevolle aandacht: aandacht voor zichzelf, voor de ander en voor de omgeving. Aandacht geven. Dingen met aandacht doen. Aandacht ontvangen. Meer rust in je hoofd, in je lichaam, meer in balans. Minder (ver)oordelen. Milder naar jezelf.
Mijn visie
"To Befriend yourself" oftewel vriendschap sluiten met jezelf.
Dit is een enorm belangrijke stap om innerlijke rust te krijgen, waardoor je makkelijker door het leven gaat en je bij tegenslagen niet direct (onbewust) jezelf op de kop geeft. Compassie naar jezelf en van daaruit naar de ander. Compassievol leven - met Mindfulness en Heartfulness.

Samenwerking

De volgende organisaties hebben mij gevraagd
trainingen of workshops voor hen te verzorgen:


Technische Universiteit Eindhoven
- Studenten Sportcentrum Eindhoven

Studenten Sportcentrum Eindhoven

Volksuniversiteit Eindhoven
Volksuniversiteit Eindhoven

Volksuniversiteit Valkenswaard
Volksuniversiteit Valkenswaard

Volksuniversiteit Venlo
Volksuniversiteit Venlo

UWV Z.O.Brabant
UWV Z.O.Brabant

FNV Brabant/Limburg
FNV Brabant/Limburg

Overige samenwerking


Angelie Marneffe
http://www.praktijkmarneffe.nl/
Praktijk Marneffe

Annelies Spek
- hoofd van het Autisme Expertisecentrum
- auteur van het boek 'Mindfulness bij volwassenen met autisme'
http://www.anneliesspek.nl
Annelies Spek

Rebalance
http://www.rebalancepraktijk.nl/
Rebalance

Frits Koster
- Mindfulness-Based Compassionate Living (MBCL)
http://compassietraining.nl/
Frits Koster

Erik van den Brink
- Mindfulness-Based Compassionate Living (MBCL)
http://mbcl.nl/
Erik van den Brink